0
12 ตุลาคม 2563

Wellth ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง จัดงาน “Growing Stronger Together” ประดับเข็มเกียรติยศนักธุรกิจ


            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา Wellth บริษัทเครือข่ายเพื่อสุขภาพและความงาม นำโดยเหล่าผู้บริหารระดับสูง แพทย์หญิงพิมพิดา วรัญญูรัตนะ, คุณพีระเชษฐ โชติคง, คุณมนต์ชัย กมลรัตนาชัย และ คุณนิสา ทั่งทอง จัดงานภายในตีม “Growing Stronger Together” ณ Siam@Siam Design Hotel Bangkok บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจ

            ซึ่งภายในงานนั้นได้มีการจัดงานประดับเข็มนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยที่ในครั้งนี้มีนักธุรกิจประสบความสำเร็จถึง 60 รหัส ประกอบไปด้วย ตำเเหน่ง Diamond, Emerald, Ruby, Sapphire และ Pearl เรียกได้ว่าทุกตำแหน่งนั้นสื่อถึงเกียรติยศแห่งความสำเร็จและความตั้งใจมุ่งมั่นของนักธุรกิจเวลธ์  
โดยในโอกาสนี้ มีนักธุรกิจเวลธ์ที่มาร่วมประดับเข็มเกียรติยศ ดังนี้

                ตำแหน่ง Diamond

 
คุณมณีวรรณ ขัมพานนท์ และ คุณนวมินทร์ แสงพิงค์ ตำแหน่ง Diamond
           

                 ตำแหน่ง Emerald


คุณกฤษณ์ คันธพิศาล ตำแหน่ง Emerald

คุณอุไรพร นามประกาย ตำแหน่ง Emerald
 

                    ตำแหน่ง Ruby


คุณพิมพ์มาดา ศุภวิศาลทิพย์ ตำแหน่ง Ruby


คุณกาญจนา ศรีสมโพธิ์ ตำแหน่ง Ruby


คุณอายุธ กลางรัก ตำแหน่ง Ruby


คุณอิทธิกร จินันทุยา ตำแหน่ง Ruby


คุณมนตรี สายบัวทอง และ คุณจักรพงศ์ บูรพานนท์ ตำแหน่ง Ruby


คุณนันท์รัชช์ วิริยะอำพน ตำแหน่ง Ruby


                    ตำแหน่ง SAPPHIRE


คุณพรสวรรค์ สีหราชห์ และ คุณจันทรัตน์ ศรีกิจตยนนท์ ตำแหน่ง SAPPHIRE


คุณณปภัช เกตุประสิทธิ์ ตำแหน่ง SAPPHIRE


คุณธนปภัส  ภัสสตนัน ตำแหน่ง SAPPHIRE                    ตำแหน่ง PEARL


คุณยศภัทร โฆษิตกุลภัทร ตำแหน่ง PEARL


คุณมารยาท คำดี ตำแหน่ง PEARL


คุณ
ชนะธิพัทธ์  ธนาชาติกิตติพานิช ตำแหน่ง PEARL


คุณอภิสรา  จำมะเขือ ตำแหน่ง PEARL


คุณนนทวิชญ์ บุตรมาลา และ คุณปภาภัทร ทองทวีเตชากร ตำแหน่ง PEARL


คุณโสพา ขึมทองจันทร์ ตำแหน่ง PEARL


คุณสุริยเมธิน เหล่าประเสริฐ ตำแหน่ง PEARL


คุณสุนันทา โสมรักษ์ ตำแหน่ง PEARL


คุณพิทักษ์ มหาพฤกษชาติ และ คุณสาวิตรี คีรีวัลย์ ตำแหน่ง PEARL


คุณอุไรวรรณ  สุวรรณแก้ว ตำแหน่ง PEARL


คุณประครอง สอนจิตร ตำแหน่ง PEARL


คุณอภิญา จงเจริญใจ และ คุณณรงศักดิ์ ธนูวิเวก ตำแหน่ง PEARL


คุณยุวธิดา ศรีษะเกตุ ตำแหน่ง PEARL


คุณอำนาจ เชยกิจ ตำแหน่ง PEARL


คุณคัชพล สัตย์ธรรม และ คุณประพันธ์ จันทาแพง ตำแหน่ง PEARL


คุณชมพูนุท เหล่าแพทยกิจ ตำแหน่ง PEARL


คุณขวัญรัตน์ นากอง ตำแหน่ง PEARL


คุณณัฐถาภรณ์ เดชบำรุง​ ตำแหน่ง PEARL


คุณสุภาพร สังข์สุนทร ตำแหน่ง PEARL


คุณนันทา บุตรสาลี ตำแหน่ง PEARL


คุณกิจภณ เกาะสมบัติ ตำแหน่ง PEARL


คุณก้องณพัฒน์ จิโรธนพงศ์ ตำแหน่ง PEARL
 

            งานนี้นอกจากเป็นงานประดับเกียรติยศให้กับเหล่านักธุรกิจแล้ว ภายในงานก็ยังได้รับสีสันที่น่าตื่นตาตื่นใจจากทั้ง 2 หนุ่ม Partner “เจ-เจตริน และ อั๋น-ภูวนาท” ซึ่งแขกที่มาร่วมงานยังได้รับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยและมั่นใจในเรื่องสุขภาพกันอีกด้วย
 

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว